Թեստային առաջադրանք ՀՃ-5

1. Ինֆորմատիկայի սահմանումը

2. Ինֆորմացիա, տվյալներ, գիտելիքներ

3. Ինֆորմացիոն համակարգի հասկացությունը

4. Տեքստերի պատրաստման տեխնոլոգիաներ

5. Հաշվողական համակարգերի զարգացման (միտումները)

6. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հասկացությունը

7. Ինչ է կայքը

8. Որոնողական համակարգեր