ՀՀ-3 միջանկյալ քննություն՝ Մենեջմենթի հիմունքներ

Քննությանը մասնակցելու համար պետք է մուտք գործել համակարգ, կամ գրանցվել . Մուտք գործել