Հայոց լեզու միջանկյալ քննություն

Քննությանը մասնակցելու համար պետք է մուտք գործել համակարգ, կամ գրանցվել . Մուտք գործել